Samrådsmøde

                                 

Dybvad, den 6. oktober 2017

 

Ruth Christensen

sekretær

Skævevej 86

9352 Dybvad

Tlf. 98 86 45 09

          

 

Der indkaldes til samråds- og valgmøde torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19,00

i Klubhuset, Agernvej 7, Præstbro

Samrådsmøde: 

1. Evaluering af Frivillig Fredag

2. Overveje og drøfte Frivilligt Samråds fremtid.

3. Hvad betyder fællesskabet i FS for os?

4. Økonomi

5. Mødekalender for 2018

6. Eventuelt 

Valgmøde i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af formand

2. valg af sekretær 

 

Der vil være fællesspisning

Bindende tilmelding senest den 21. oktober til:

Søren Holm Kristensen tlf.: 22 10 67 12 – E-mail: holm.kristensen@mail.dk

Husk telefonnummer ved tilmelding! 

Venlig hilsen

Ruth