Samrådsmøde d. 25. maj

Der inviteres til Samrådsmøde onsdag den 25. maj 2016 kl. 19,00

 i Sæby Kulturhus Manegen, Rådhuspladsen, Sæby – Ældre Sagen står for mødet

 

 

Mødet starter med en orientering fra Sundhedshuset i Sæby.

Der kommer 2 fra personalet og orienterer om mulighederne for borgerne i Sundhedshuset.

 

 

Dagsorden:

 

  1. Orientering om møder og valg vedr. Frivilligcenter Frederikshavn, bl. a. konstituering

 

  1. Orientering om det afholdte kursus – kursusudvalget
  2. Økonomisk Status
  3. Oplægsholder til næste møde
  4. Eventuelt.

 

  1. Næste møde.

 

 

Venlig hilsen

Ruth

 

 

Tilmelding til: Hanne Hvid Poulsen tlf. 98 46 48 46– eller E-mail: pejhm@outlook.com senest den 22. maj – husk telefonnummer ved tilmelding!