• Ibsens Kapel for fuld udblæsning

Årets tema: Veje til deltagelse

 

FRIVILLIG FREDAG PÅ TORVET I SÆBY

 

Frivillig fredag 2016 

30. september

Årets emne var: Veje til deltagelse 

underforstået i fællesskabet

 

Frivilligt Samråd drøftede veje til deltagelse i fællesskabet  - af: pallew.dk

 

Mange gode mennesker var fredag samlet på Sæby Torv, da Frivilligt Samråd markerede årets Frivillig Dagen – Frivillig Fredag – som i år omfattede flere end 300 forskellige spændende aktiviteter og arrangementer fordelt over hele landet.

 Frivilligt Samråd er en paraplyorganisationen for frivilligt socialt arbejde i Sæby og Omegn, hvis primære formål at iværksætte aktiviteter på tværs af organisationerne, foreningerne og grupperne, samt udveksle viden og erfaringer de frivillige imellem. 

Det gjorde de blandt andet på torvet, hvor en række frivillige foreninger og mennesker mødtes både for at hygge med kaffe og kage og god musik serveret af Ibsens Kapel – og for at udveksle erfaringer og udvikle ideer til hverdagen som frivillig inden for det sociale arbejde. 

– Vi har hvert år et tema, og i år handlede det om veje til deltagelse. Der er grupper i samfundet, som ikke deltager så meget i foreningslivet. Mange mere eller mindre udsatte grupper har svært ved at komme ind i fællesskaber, og vi ved jo, at fællesskab i sig selv giver øget livskvalitet. Så foreningerne fik drøftet, hvordan man griber emnet an, og det er jo altid godt lige at vende, om man nu også er opmærksomme nok på at hjælpe alle grupper ind in fællesskabet.

 Det fortæller Jørgen Madsen, som er formand for Frivilligt Samråd i Sæby og Omegn. 

Lise Byrdal Hansen fra Sæby Handicapgruppe holdt oplæg om årets emne. 

Frivilligheden er forskellig fra forening til forening, og for alle frivillige er lokalsamfundet omdrejningspunktet. 

Frivillig Fredag den 30. september på Torvet i Sæby var flot eksempel på et fællesarrangement for de mange frivillige foreninger i Sæby og omegn. En del af dem var til stede på torvet den fredag eftermiddag, så besøgende fik rig mulighed for at høre om det frivillige sociale arbejde.