Referat fra mødet i Frivilligt Samråd

onsdag den 25. maj 2016 kl. 19,00 i Manegen, Sæby

 

Mødeleder: Jørgen Madsen – Referent: Ruth Christensen

 1. Orientering om møder og valg vedr. Frivilligcenter Frederikshavn, bl. a. konstituering
 2. Orientering om det afholdte kursus – kursusudvalget
 3. Økonomisk Status
 4. Oplægsholder til næste møde
 5. Eventuelt.
 6. Næste møde.

 

Indledning:

Mødet startede med, at Anette Bjerregaard Jensen, Susanne Kristensen og Ulla Sandborg Kristiansen fra Sundhedshuset i Sæby, gav en orientering om de mange tilbud Sundhedshuset har til borgerne, der er forskellige sundhedsfremmende tiltag både i – og ud af huset.

Åbent hus hver mandag kl. 10 – 15, hvor der bl.a. er mulighed for en sundhedssamtale. Sundhedshuset tilbyde en bred vifte af muligheder, fx omlægning af dårlige indgroede vaner samt vejledning både med hensyn til kost og motion. Alle er velkommen til at ringe og aftale tid til en samtale.

En klinisk diætist er tilknyttes Sundhedscenteret, og der er mulighed for både individuelle samtaler og samtaler i grupper. Vi blev oplyst om indsatsen over for særligt udsatte borgere.

Sundhedspersonalet tager gerne ud i foreninger med oplysende foredrag om sundhed.

De fremmødte lyttede interesseret og der blev stillet og besvaret mange spørgsmål!

 

Derefter:

Ældre Sagen var aftenens vært, så Karen Jensen fra Ældre Sagen fortalte om deres mange aktiviteter især om det sidste nye tiltag, et fondsfinansieret projekt, der giver Ældre Sagen i Sæby mulighed for at stille elcykler til rådighed, til stor fornøjelse for medlemmerne.

Karen fortalte også om Ældre Sagens besøgstjeneste og de mange andre tilbud de har til ældre, det gælder både motion og sundhed, social støtte og mange andre aktiviteter.

Sidste vinter havde Ældre Sagen som noget nyt ”suppeaftner”, det var en stor succes.

En interessant orientering, der gav anledning til mange spørgsmål og kommentarer.

 

Herefter var der samrådsmøde i henhold til den udsendte dagsorden:

 

 1. 1.      Orientering om møder vedr. Frivilligcenter Frederikshavn:

Jørgen Madsen orienterede om det konstituerende møde i bestyrelsen, der blev afholdt den 9. maj, bestyrelsen består af 2 repræsentanter + en suppleant fra henholdsvis Skagen, Sæby og Frederikshavn,.

-        Det lykkedes ikke at konstituere bestyrelsen – mødet fortsætter den 2. juni.

-        De på valgmøderne godkendte vedtægter skal godkendes på 2. møde

-        Aftalt, suppleanterne kan deltage fremover med taleret

-        Der er ikke udsendt et referat, men en dagsorden til den 2. juni er udsendt.

 

Der har været valg til brugerrådet i De Frivilliges Hus – Inger Ejstrud blev genvalgt som Sæby repræsentant.

Inger fortalte, at brugerrådet har været vært ved et besøg i Huset og at der er en aftale om møder rundt i kommunen.

 1. 2.      Orientering om det afholdte kursus:

Det var et godt kursus der blev afholdt på Fyrklit i Hirtshals – både fagligt og socialt, der var en god stemning og gode oplevelser bl.a. fremvisning af Hirtshals Fyr lørdag aften inden middagen

 1. 3.      Økonomisk status: Da kassereren havde meldt afbud udgik punktet
 2. 4.      Oplægsholder til næste møde:

Det er Aktive Kvinder, der står for næste møde, gode ideer modtages gerne!

 1. 5.      Eventuelt:

-        Natteravnene har modtaget Frivillighedsprisen og Ruth Christensen har modtaget Integrationsprisen – Frivilligt Samråd ønskede Lillian Andreasen fra Natteravnene og Ruth Christensen fra Røde Kors tillykke!

-        Gitte Mortensen orienterede vedr. Frivillig Fredag, hvor årets tema er ”Veje til deltagelse” – der var følgende forslag: under henvisning til årets tema laves en fælles ”stand” med opfordring til at melde sig som frivillig – helst en rigtig appetitvækker og gerne med presseomtale forud.

Derefter var der lidt evaluering af sidste år: Der var en god stemning på torvet, men musikken var for høj

I teltet var der ikke tilgængelighed nok for kørestolsbrugere.

Udvalget tager det med i den videre planlægning.

 1. 6.      Næste Møde:

Torsdag den 1. september kl. 19,00 i Sæby Kulturhus Aktive Kvinder står for mødet.