PRÆSTBRO SENIORKLUB

PROGRAM FOR 1. HALVÅR 2017 

Torsdag 5. januar kl. 14.00

Generalforsamling og Pakkespil, husk at

medbringe en pakke. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet pågeneralforsamlingen

skal være i formandens hænder senest den 30. dec. 2016

 

Torsdag den 9. febr. kl. 14.00

Verner Krogh, rundvisningsleder kommer og fortæller og

viser lysbilleder fra Voergård Slot

 

Torsdag den 9. marts kl. 14.00

Volstrup Harmonikaklub kommer og underholder med

musik og dans.

 

Torsdag den 6. april kl. 14.00

Pernille Vigsø Bakke vil fortælle om sit politiske liv og som præst ved Løgstør kirke.

 

Torsdag den 4. maj kl. 14.00

De tre fra Vester Hassing kommer og underholder

 

 

Onsdag den 6. juni

Udflugt herom senere.

 

Hilsen Bestyrelsen