Toldboden

Toldboden

Toldboden har siden 1990, haft til formål at lave netværksskabende aktiviteter til gavn for socialt truede mennesker. Gennemgående bruger vi metoden HJÆLP TIL SELVHJÆLP.

Toldboden er kendetegnet ved at være uafhængig af politiske og religiøse interesser.

Vi har en flad demokratisk struktur, med samme grad af ansvar til hver enkelt.

Vore forskellige aktiviteter er et tilbud til mennesker midt i en livskrise, som f.eks. ved skilsmisse,  dødsfald i familien og alvorlig sygdom. Men også ensomme, som føler sig udenfor i lokalsamfundet.

Vores formål

Netværksskabende, forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter.

Skabe rammer med mulighed for at handle til fordel for egen og andres sundhed og velvære.

Hjælpe kriseramte til at mestre egen situation som hele mennesker og hjælpe ligestillede til  samme mestringsevne.

Principper

Livsvanskeligheder er ikke sygdom men opgaver der kan arbejdes med.

Der tilbydes ikke behandling, men gensidig støtte.

Mennesker kan og vil lære hele livet.

Der er ikke tale om at erstatte offentlige tilbud, men være et supplement til disse.

Telefonkæde – opkald, der skaber tryghed

Mange ældre/ enlige føler sig usikre – ”hvor længe skal jeg ligge hjælpeløs, hvis jeg en dag bliver syg og falder om”.

Ved at være med i en telefonkæde, er man sikker på at blive ringet op mindst en gang dagligt.

Hvordan virker telefonkæden?

En telefonkæde består af en række deltagere, som ringer til hinanden i en bestemt rækkefølge eller ”kæde”.

Første deltager bliver ringet op af en frivillig fra Toldboden og sidste deltager ringer tilbage til den frivillige. Du vil blive ringet op mellem klokken 8.30 og klokken 9.

Hvis der er en opringning som ikke besvares, skal den der ringer forgæves, straks ringe til os, og derefter til den næste på listen.

Vi undersøger, hvorfor der ikke blev svaret.

Hvordan kommer du med i telefonkæden?

Hvis du har spørgsmål eller ønske om at tilmelde dig telefonkæden

kan du kontakte Vivi Krogh på telf. 98464440 eller

Karen Jensen, telf. 29933564

 

 

Åben Cafe´ - Sæby

 

Kender du en, der har psykiske problemer, det kan være forældre, børn, søskende, ægtefælle, venner, kolleger eller andre?

 

Vi kan tilbyde:

 

Cafemøder en gang om måneden i Krystalcafeen. Find de aktuelle datoer på hjemmesiden: www.aabencafesaeby1.123hjemmeside.dk

 

Møderne er åbne, og det er op til dig, hvor ofte du vil deltage.

 

Der er altid mindst 2 frivillige med ved møderne. Vi snakker om det, som du har behov for.

 

Hvis du er interesseret i at deltage, vil du få en mail eller telefonopringning et par dage før mødet finder sted.

 

Telefonrådgivning lokalt

 

Ring gerne til en af os. Vi er ikke professionelle, men er og vil gerne lytte til dig og det du har på hjerte. Find telefon numre på vore frivillige på hjemmesiden.

 

Har du brug for professionel rådgivning, henviser vi til Landsforeningen, Bedre Psykiatris rådgivning af jurist eller socialrådgiver.

 

De træffes på 70207174 alle hverdage mellem 12 og 16 – dog ikke onsdage.

 

Tema – aftener

 

Oplysning om psykisk sygdom er vigtig, og derfor arrangerer vi tema – aftener med emner inden for psykiatrien.

 

Aftenerne henvender sig både til pårørende, psykisk sårbare og behandlere.

 

Læs mere om arrangementerne på hjemmesiden.

 

 

 

Bedre Psykiatri i Vendsyssel og Toldboden står bag ovenstående aktiviteter.