Ældre hjælper Ældre Sæby tilbyder en hjælpende håndsrækning til de ældre medborgere,

som har brug for en form for vennetjeneste, når det kniber.

 

Ideen bagved er, at den stærkere ældre tilbyder en anden ældre frivillig hjælp,

med et smil, respekt og i ligeværdighed.

 

Gruppen har tavshedspligt om de emner, der kommer frem hos bruger.

 

Hjælpen er gratis for bruger, udover eventuelle materialer.

 

Gruppen, som p.t. tæller 10 personer, er med i hovedorganisationen Danske Seniorer.

 

Se hjemmesiden.

 

Linket: www.danske-seniorer.dk

Ældre hjælper Ældre

 

 

Hvad omfatter tilbuddet?

 

Er der noget, du har brug for en tjeneste til, så henvend dig roligt til os i Ældre hjælper Ældre. 

Vi har mulighed for at hjælpe dig med eksempelvis:

     praktiske småopgaver, som at skifte en sikring

     eller en pære i en lysekrone, papirarbejde

 

     småindkøb som f.eks. et ugeblad eller frisk brød,

     hente apotekervarer og gå på posthuset

     ledsage til lokale byture og offentlige kontorer,

     følge til og fra ældrecentre, tage med til sygehus og til

     speciallæge og tandlæge

     læse aviser og breve eller historier højt v. hyggebesøg

     let IT hjælp 

Hjælpen ydes i ligeværdighed, med respekt og i åbenhed.

Hjælperne er troværdige, ansvarlige og solidariske.

        

Vi frivillige ældrehjælpere udfører ikke hjemmehjælpernes eller andre lønarbejderes arbejde i Sæby.

Men frivillige hjælper gerne med at få kontakt til andre hjælpetilbud, private eller offentlige.

 

Dette tilbud er altså et supplement til det bestående tilbud i Sæby.

 

Hvem er vi frivillige ældrehjælpere?

 

Vi er modne mennesker, pensionister og efterlønsmodtagere, som har tid, lyst og overskud til at tilbyde en hjælpende hånd til gavn for ældre medborgere i Sæby.

Ældre hjælper Ældre i Sæby er med i et netværk af frivillige ældrehjælpergrupper I Vendsyssel.

Vi afholder jævnligt lokalmøder og områdemøder, hvor vi udveksler informationer og ideer.

 

Tavshedspligt

 

Vi frivillige ældrehjælpere har tavshedspligt om alle personlige

oplysninger, som vi bliver bekendt med hos brugerne.

 

Hvor ofte

 

Det aftales mellem ældrehjælperen og den ældre, som ønsker hjælp.

 

Hvad koster det

 

Tilbuddet er gratis og udføres af frivillige ældre.

 

NYE HJÆLPERE

Vil du være med til at hjælpe enlige ældre medborgere, med lignende små opgaver?

Så ring til koordinator Kirsten Rasmussen,

tlf. 61 35 07 14 og få en snak om det.

 

 

Hvem kan kontakte de frivillige ældrehjælpere?

Det kan den ældre selv, eller hjemmeplejen, lægen, familien, venner, naboen, præsten, men naturligvis altid efter aftale med den ældre, som ønsker en frivillig hjælper.

 

Henvendelse kan ske til en af følgende:

 

Sæby byområde:

Kirsten Rasmussen tlf. 6135 0714

Karen Nielsen tlf. 9835 1410

Corlis Lenda tlf. 2163 8398

Kirsten Nielsen tlf. 5122 9130

Lissy Sørensen tlf. 9846 7692

Marianne Møller tlf. 9846 7950

Jørgen Schepelern tlf. 2386 3456

Kirsten Jensen tlf. 9846 2073

Christian Jensen tlf. 2295 0743

Anette Christensen tlf. 2784 9706

 

Vi kan hjælpe dig med små indkøb, med at hente apotekervarer, gå på posthuset, tage med til sygehus, læse højt, små hyggebesøg, let IT-hjælp. Spørg, hvis du har andre ønsker.

 

Kunne DU tænke dig at blive frivillig ældrehjælper, så ring til en af os.

Vi kan altid bruge flere frivillige med hjerte og omtanke for andre.

 

Koordinator: Kirsten Rasmussen, tlf. 6135 0714🙂